Dansk Torpedobådsforening

Du er nu tæt på at blive medlem af Dansk Torpedobådsforening.

 

Vi er glade for at du støtter op om foreningen og ønsker dig velkommen 

 

Vores medlemskontingent er på kr. 250

 

Nuværende medlemsperiode løber frem til den 31. december 2022, hvor dit medlemsskab skal fornyes.

Vi udsender i løbet af februar 2023 automatisk ny opkrævning ud.

 

Betaling af kontingent skal foretages til vores konto i Danske Bank som vil fremgå af din opkrævning.

 

Vi ønsker dig velkommen i foreningen

 

Med venlig hilsen

Dansk Torpedobådsforening

Elefanten 2

1439 København K